Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Floralaan Oost 54 in Eindhoven 5643 JB

Floralaan Oost 54

5643 JB Eindhoven
Vraagprijs € 499.000,- k.k.
Verkocht o.v.

Omschrijving

Wat een verrassing! Een karakteristieke en moderne hoekwoning in het populaire stadsdeel Stratum. In 2010 geheel gerenoveerd. Op loopafstand van natuurgebied ‘Stratumse Heide’ en nabij alle gewenste voorzieningen.

Ligging:
Gelegen in gewild stadsdeel Stratum, in de nabijheid van winkels, scholen, uitvalswegen en natuurgebied ‘Stratumse...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1937 Woonoppervlakte 169 m² Aantal kamers 7
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Wat een verrassing! Een karakteristieke en moderne hoekwoning in het populaire stadsdeel Stratum. In 2010 geheel gerenoveerd. Op loopafstand van natuurgebied ‘Stratumse Heide’ en nabij alle gewenste voorzieningen.

Ligging:
Gelegen in gewild stadsdeel Stratum, in de nabijheid van winkels, scholen, uitvalswegen en natuurgebied ‘Stratumse Heide’.

INDELING

Begane grond:

Entree:
Via de overdekte voordeur stapt u deze karakteristieke woning binnen. De vestibule is voorzien van de originele wandbetegeling en biedt ruimte voor de garderobe. De gehele entree is belegd met een terrazzovloer; in goede conditie en staat van onderhoud. Vanuit de hal gaat u naar de kelder, het toilet, de eerste verdieping en de woongedeelte.

Toilet:
Moderne, gedeeltelijk betegelde toiletruimte, vernieuwd in 2010. De ruimte is voorzien van een hangcloset en een valraampje.

Kelder:
Zeer praktische ruimte voor het opslaan van provisie. Ook is hier de meterkast (vernieuwd in 2010, 8 groepen + aardlekschakelaar + glasvezelaansluiting). De kelder is manshoog en droog.

Woonkamer:
Royale en sfeervolle woonkamer welke is onderverdeeld in een zit- en/ eetgedeelte. Het gezellige zitgedeelte is aan de voorzijde gesitueerd en voorzien van een erker en een natuurstenen schouw met ingebouwde gashaard. Via de prachtige en-suite deuren is er een verbinding tussen het zitgedeelte en het eetgedeelte. Rondom de deuren zijn er (boeken) kasten aan beide zijden. De karakteristieke en-suite deuren zijn voorzien van glas-in-lood ramen.
Het eetgedeelte treft u aan de achterzijde. In dit gedeelte is er voldoende ruimte voor het plaatsen van een riante eettafel. Door middel van de dubbele openslaande deuren heeft u een vrij zicht op de tuin en betrekt u het buitenterras met binnen. Ook heeft u hier een open aansluiting met de keuken.

De gehele ruimte is belegd met een mooie parketvloer, in visgraat gelegd en inclusief bies. Tevens hebben de muren een hoge karakteristieke sierlijst. Dit beiden zorgt voor een warme en klassieke uitstraling in de kamer.

Keuken:
Moderne greeploze SieMatic keuken, vernieuwd in 2010. De keuken is in een hoekopstelling gesitueerd en is voorzien van volop opbergruimte door middel van meerdere onderkasten en een separaat kastenblok. Er wordt gekookt op gas met als achterwand handgebakken tegeltjes in witte -en grijstinten. De keuken wordt compleet gemaakt met een granieten werkblad, een spoelbak en de alledaags gebruikte inbouwapparatuur. Het grote raam aan de zijkant is voorzien van melkglas; natuurlijke lichtinval, maar toch volop privacy.

Tuin:
Verzorgde stadstuin, gelegen op het westen. De tuin is geheel betegeld en is ingedeeld met meerdere terrasjes. Door de leilinde aan de achterzijde wordt er een ‘groene’ muur gecreëerd in combinatie met de gewenste privacy. Aan de achterzijde treft u een stenen berging met elektra en een poort naar het achtergelegen gangpad.

Eerste verdieping:

Overloop:
Overloop met toegang tot drie slaapkamers, badkamer, separate toiletruimte en trap naar tweede verdieping. Deze gehele verdieping, met uitzondering van de badkamer, is voorzien van een laminaatvloer, gestukadoorde wanden en plafonds.

Toilet:
In dezelfde stijl als het toilet op de begane grond is deze toilet(ruimte) ook in 2010 vernieuwd.

Badkamer:
Aan de achterzijde van de woning is de geheel betegelde, moderne badkamer te vinden. Er is een ligbad, wastafel met bijbehorend meubel & spiegelkast, design radiator en een inloopdouche met glazen douchewand. Door het dakkapel met draai-/kiepramen is er extra ventilatie en veel lichtinval.

Ouderslaapkamer:
Riante ouderslaapkamer van circa 15m2. Deze slaapkamer heeft een eigen inloop kast / kamer met op maat gemaakte hang- en legplanken; ideaal! De dubbele openslaande deuren en raampartijen over de volle breedte zorgen voor veel licht. U heeft toegang tot het balkon, waar u een vrij uitzicht heeft over de achtertuinen.

Slaapkamer:
Ruime slaapkamer gelegen aan voorzijde van de woning. De kamer is circa 15m2. De erker zorgt voor extra ruimte en een wijds uitzicht over de straatzijde. Tevens beschikt deze kamer over een royale inbouwkast.

Slaapkamer:
De kleinste slaapkamer, circa 5m2, op deze verdieping die op dit moment in gebruik is als kantoorruimte. Uiteraard is deze kamer ook zeer geschikt als kinderslaapkamer

Tweede verdieping:

Overloop:
Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping met overloop en toegang tot de vierde en vijfde slaapkamer. De verdieping is geheel belegd met een laminaatvloer. Op de overloop is de opstelling van de c.v. ketel (Bosch, bouwjaar 2010) en tevens is hier de aansluiting voor het witgoed. De huidige bewoners hebben een aansluiting van warm/koud water en riolering gerealiseerd. Er bestaat een mogelijkheid om een extra badkamer te creëren.

Slaapkamer:
Aan de achterzijde van het huis is deze vierde slaapkamer. Over de volledige breedte is er een dakkapel met meerdere ramen die open kunnen. Via een luik met vlizotrap bereikt u de bergzolder.

Slaapkamer:
Zeer verrassende vijfde slaapkamer. U heeft een geweldig zicht in de nok van de woning en bepaalde delen van de spantconstructie. Een gezellige slaapkamer aan de voorzijde met een praktische inbouwkast met hang- en legplanken.

Bijzonderheden:
- Het betreft hier een karakteristieke, gemoderniseerde hoekwoning op een gewilde woonlocatie!
- Perfecte ligging ten opzichte van het stadscentrum, scholen, sportcomplexen, winkels, bossen, uitvalswegen en openbaar vervoer.
- Voldoende parkeergelegenheid in de straat
- De gehele woning is in 2010 gerenoveerd. Hierbij moet u denken aan:
- Dakisolatie toegepast
- Elektra vernieuwd
- Riolering vervangen
- HR++ glas geplaatst,
- Badkamer, keuken en toiletten nieuw geplaatst,
- Inloopkast slaapkamer gerealiseerd,
- Parketvloer (woonkamer) gelegd,
- CV ketel en alle radiatoren vervangen,
- Stuukwerk wanden en plafonds vernieuwd
- Dak berging vernieuwd.
- Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de kopende partij,
binnen de afgesproken termijn na het tot stand komen van de koopovereenkomst, een waarborgsom (10 % van de koopsom) te storten bij de notaris. Het is de kopende partij ook toegestaan een bankgarantie te stellen bij een Nederlandse bankinstelling ter grootte van dit bedrag.
What a surprise! A characteristic and modern corner house in the popular district Stratum. Completely renovated in 2010. Within walking distance of nature reserve 'Stratumse Heide' and close to all desired amenities.

Location:
Located in popular district Stratum, near shops, schools, roads and nature reserve 'Stratumse Heide'.

CLASSIFICATION

Ground floor:

Entrance:
Through the covered front door you enter this characteristic house. The vestibule has the original wall tiling and offers space for the wardrobe. The entire entrance is covered with a terrazzo floor, in good condition and state of repair. From the hall you go to the basement, the toilet, the first floor and the living area.

Toilet:
Modern, partially tiled toilet, renovated in 2010. The room is equipped with a hanging closet and a window.

Basement:
Very practical space for storing provisions. Also here is the meter cupboard (renewed in 2010, 8 groups + earth leakage switch + fiberglass connection). The basement is man-sized and dry.

Living room:
Spacious and cozy living room which is divided into a sitting and / or dining area. The cozy sitting area is located at the front and equipped with a bay window and a natural stone fireplace with built-in gas fireplace. Through the beautiful en-suite doors there is a connection between the sitting and dining area. Around the doors there are (book) closets on both sides. The characteristic en-suite doors have stained glass windows.
The dining area is located at the rear. In this area there is enough space to place a spacious dining table. Through the double doors you have an unobstructed view of the garden and the outside terrace with inside. Here you also have an open connection to the kitchen.

The entire space is covered with a beautiful parquet floor, laid in herringbone and including piping. Also, the walls have a high characteristic decorative frame. This both provides a warm and classic look in the room.

Kitchen:
Modern handleless SieMatic kitchen, renovated in 2010. The kitchen is located in a corner unit and is equipped with ample storage by means of several base cabinets and a separate cabinet. There is cooking on gas with rear wall hand baked tiles in white and gray tones. The kitchen is completed with a granite worktop, a sink and everyday appliances. The large window on the side is equipped with milk glass; natural light but still plenty of privacy.

Garden:
Well-kept city garden, facing west. The garden is fully tiled and is divided with several terraces. The lime tree at the rear creates a 'green' wall in combination with the desired privacy. At the rear you will find a stone shed with electricity and a gate to the rear aisle.

First floor:

Landing:
Landing with access to three bedrooms, bathroom, separate toilet and stairs to second floor. This entire floor, with the exception of the bathroom, has a laminate floor, plastered walls and ceilings.

Toilet:
In the same style as the toilet on the ground floor, this toilet (room) was also renovated in 2010.

Bathroom:
At the rear of the house is the fully tiled, modern bathroom. There is a bath, washbasin with matching furniture & mirror cabinet, radiator and a walk-in shower with glass shower wall. Through the dormer window with swivel / tilt windows there is extra ventilation and lots of light.

Master bedroom:
Spacious master bedroom of approximately 15m2. This bedroom has its own walk-in closet / room with custom hanging and shelves, ideal! The double doors and windows across the full width provide plenty of light. You have access to the balcony, where you have an unobstructed view over the backyards.

Bedroom:
Spacious bedroom located at the front of the house. The room is approximately 15m2. The bay window provides extra space and a wide view over the street side. Also, this room has a spacious closet.

Bedroom:
The smallest bedroom, approximately 5m2, on this floor which is currently used as office space. Of course, this room is also very suitable as a children's bedroom.

Second floor:

Landing:
Through a staircase you reach the second floor with landing and access to the fourth and fifth bedrooms. The floor is completely covered with laminate flooring. On the landing is the arrangement of the boiler (Bosch, built in 2010) and also here is the connection for the white goods. The current residents have a connection of hot/cold water and sewage realized. There is a possibility to create an extra bathroom.

Bedroom:
At the rear of the house is this fourth bedroom. Over the entire width there is a dormer window with several windows that can be opened. Through a hatch with vlizotrap you reach the attic.

Bedroom:
Very surprising fifth bedroom. You have a great view in the ridge of the house and certain parts of the rafter construction. A cozy bedroom at the front with a practical wardrobe with hanging and shelves.

Special features:
- This is a characteristic, modernized corner house on a sought-after residential location!
- Perfect location in relation to the city centre, schools, sports complexes, shops, forests, highways and public transport.
- Ample parking in the street
- The entire house was renovated in 2010. Here you should think of:
- Roof insulation applied
- Electricity renewed
- Sewer replacement
- HR++ glass placed,
- Bathroom, kitchen and toilets newly installed,
- Walk in closet bedroom realized,
- Parquet floor (living room) laid,
- Replace the boiler and all radiators,
- Stucco walls and ceilings renewed
- Roof storage renewed.
- As security for the fulfilment of the obligations, the purchaser, pay a deposit (10% of the purchase price) to the notary within the agreed period after the conclusion of the sales contract. The purchasing party is also permitted to deposit a bank guarantee with a Dutch banking institution to the amount of this deposit.
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Vraagprijs € 499.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Hoekwoning Bouwjaar 1937 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum, in woonwijk en in bosrijke omgeving Indeling Woonoppervlakte 169 m² Perceeloppervlakte 180 m² Gebouwgebonden buitenruimte 6 m² Externe bergruimte 9 m² Inhoud 649 m³ Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 3 woonlagen en een zolder Energie Energieklasse F Energie einddatum 04-11-2029 Isolatie Dakisolatie, muurisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel en gashaard C.V.-Ketel Bosch (Gasketel uit 2010, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin en voortuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 56 m² (7.0 m bij 8.0 m) Ligging hoofdtuin West Achterom Ja Kwaliteit tuin Verzorgd Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand steen Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Stratum Sectie D Perceelnummer 5466 Oppervlakte 180 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring