Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Felix Timmermanslaan 3 in Eindhoven 5644 RN

Felix Timmermanslaan 3

5644 RN Eindhoven
Prijs op aanvraag
Te koop

Omschrijving

Spreekt verhuizen zonder verbouwen u ook aan? Ligtvoet Makelaardij heeft nu een villa waar je echt U tegen zegt in de verkoop. Op triple A locatie. Stijlvol en statig tegelijk. Gelegen in de niet zomaar zogeheten wijk ‘De Goudkust’ in Eindhoven. Kenmerkend; de robuuste uitstraling samen met een verfijnde afwerking.

One of a kind
Soms komt er...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 2004 Woonoppervlakte 388 m² Aantal kamers 11
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Spreekt verhuizen zonder verbouwen u ook aan? Ligtvoet Makelaardij heeft nu een villa waar je echt U tegen zegt in de verkoop. Op triple A locatie. Stijlvol en statig tegelijk. Gelegen in de niet zomaar zogeheten wijk ‘De Goudkust’ in Eindhoven. Kenmerkend; de robuuste uitstraling samen met een verfijnde afwerking.

One of a kind
Soms komt er zo’n unieke woning voorbij waarbij het ‘droomhuis- gevoel’ direct aanwezig is. Graag presenteren wij u deze woning. Een stoere villa met zorg en oog voor detail gebouwd. Gelegen aan het park in Eindhoven-Zuid aan de Felix Timmermanslaan. Een brede rustige laan in stadsdeel Stratum, in de wijk De Goudkust.

Locatie
De ideale plek! De woning ligt op een rustige locatie maar wel op loop-/fietsafstand van het stadscentrum van Eindhoven. Precies tegenover het uitgestrekte recreatiepark de Genneper Parken, met scholen, marktpleinen, sportvoorzieningen, de stad en uitvalswegen op zeer nabije (loop-)afstand.

Uitstraling
De villa kent een basis van neutraal grijs stucwerk en beton uitgevoerd met bruine houten deuren en kozijnen, die voor de warmte zorgen. De materialen zijn niet voor niets gekozen. Zij zorgen voor de tijdloze, stoere uitstraling en geven tevens een knipoog naar een industriële look. Daarentegen ziet u dat de architect, Joep Hertroijs, erin is geslaagd het elegante, klassieke gevoel direct te raken.

Kijkt u mee?
Vanaf de Felix Timmermanslaan rijdt u de brede elektrische toegangspoort door en parkeert u op de oprit. Of u rijdt door, de dubbele garage in. Deze geeft direct toegang tot een bijkeuken. Bezoek mag uiteraard aanbellen en komt via de hoofdentree binnen. De tuinarchitect heeft een hoogwaardig op privacy-gericht tuinplan mogen realiseren. De woning heeft een verhoogde ligging waardoor het prachtige uitzicht op het park nog beter tot zijn recht komt. De haag aan de voorzijde zorgt voor optimale privacy en samen met een gedegen hekwerk rondom het huis, heeft u een volledig afgesloten perceel.

Entree / binnenkomst
Stijlvol is het eerste woord dat bij binnenkomst opkomt. In de ruime hal treft u de garderobe-nis, het gastentoilet, een inbouwkast voor de wijnopslag en de in prachtig uitgevoerde trap naar de eerste verdieping. Wij omschrijven de entree als een imposante hoge ruimte, uitgevoerd met moderne materialen en klassieke details. Zoals de kleuren, de hoge plinten en tegels in het toilet. De corridor verbindt de andere ruimtes van het huis.

Woonkamer
De eigenaar heeft veel kleuren gebruikt. Dat is onder andere zichtbaar in de woonkamer. Wat een ruimte! De vele hoge raampartijen rondom omarmen de woonkamer en zorgen voor veel natuurlijk licht. Een gashaard, wengé parketvloer en strak gestukadoorde muren zorgen voor het warme en smaakvolle karakter in deze kamer.

TV-kamer
Een typische karaktereigenschap van dit huis is het hoge plafond dat overal is doorgevoerd. Dit geeft ruimtelijkheid en rust. Ook in de bijzonder fijne tv-kamer. Uiteraard vrij in te richten als kinderkamer of voor andere doeleinden zoals bibliotheek, kantoor etc. Het is een aparte ruimte volledig af te sluiten, zowel vanuit de woonkamer, de corridor en de keuken. Aan de achterzijde is er een mooi zicht op de achtertuin die door middel van de dubbele openslaande deuren te bereiken is.

Eet-/woonkeuken
Wie wil dit nu niet? Een heerlijke eet-woonkeuken van circa 38m² die dé centrale plek in dit huis vormt. De woonkeuken is voorzien van meerdere opbergkasten en lades. De keuken bevat inbouwapparatuur, zoals koelkast, oven, magnetron en stoomoven. In het eiland bevindt zich een spoelbak met Quooker, een inductiekookplaat en vaatwasser.
Het kookeiland uitgevoerd met marmeren blad biedt genoeg ruimte en is erg functioneel. Aangrenzend aan de keuken is er een riante eetkamer. Deze kamer is afsluitbaar van de keuken door middel van schuifdeuren. Dubbele openslaande deuren bieden vanaf de keuken toegang tot de achtertuin.

Bijkeuken
Via de keuken bereikt u de bijkeuken. Deze ruimte is voorzien van een pantry en op maat gemaakte kastenwand. Eveneens is dit de verbindingsruimte naar de garage, de oprit, het tweede toilet en de prachtige tuinkamer.

Tuinkamer
De tuinkamer is rondom voorzien van harmonicadeuren. Het is een extra ruimte die overloopt naar de tuin. De kamer zorgt voor het juiste comfort waardoor u nét wat langer kunt genieten van het weer. U kunt hier: Onafhankelijk van het seizoen altijd heerlijk buiten zitten, genieten van elke zonnestraal. Geen zuchtje wind, geen kou. Het hele jaar ontspannen, beschut en uit de wind. Uiteraard kan deze ruimte ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Te denken valt aan een muziekkamer, kantoor of extra kamer voor nanny of au-pair.

Garage
De garage is groot en praktisch. Circa 52m². Er is ruimte voor opberging van tuingereedschap en natuurlijk de stalling van meerdere auto’s. Het is een verwarmde ruimte voorzien van een manshoge vliering en een kraan met spoelbak. De garage heeft een elektrische roldeur en aan de achterzijde een loopdeur naar de tuin.

Eerste verdieping
De brede trap geeft toegang tot de eerste verdieping die is voorzien van drempelloze vloerbedekking, vloerverwarming- en koeling. Op deze verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers met badkamer en separate toiletruimte. Daarnaast vindt u op deze verdieping de master bedroom.

Slaapkamers
Eén van de slaapkamers bevindt zich aan de voorzijde van het huis en de andere kijkt uit over de achtertuin. Beide kenmerken ze zich wederom door de hoge plafonds en ze zijn uitgerust met op maat gemaakte ingebouwde kasten.
Lopen we verder over de overloop dan zien we daar, naast de ruime badkamer met bad, douche en dubbele wastafel een aangrenzende waskamer, met aansluiting voor wasmachine en droger. Erg handig zijn de op maat gemaakte en ingebouwde kasten met wasapparatuur op hoogte.

Master bedroom
De master bedroom heeft een eigen badkamer en-suite, een garderobekamer, airconditioning en biedt toegang tot het balkon aan de achterzijde. De direct aan de slaapkamer grenzende badkamer is uitgevoerd met prachtig marmer en luxe sanitair. De garderobe is aparte ruimte, groot genoeg om al uw kleding en accessoires te laten. Qua interieur sluit deze prachtig aan op de rest.

Tweede verdieping
Via een vaste trap loopt u vanaf de overloop door naar de tweede verdieping. Ook hier bevinden zich twee ruime slaapkamers, die natuurlijk ook anders gebruikt kunnen worden. Denk maar eens aan een eigen fitness/ sport-ruimte. Ideeën en mogelijkheden genoeg. Op deze verdieping bevindt zich de technische ruimte.

Achtertuin
Een ander unique selling point is de prachtig parkachtige tuin. Ruimtelijke en volledig in balans omdat er is gewerkt met duidelijke vormgeving, strakke belijningen, hoogwaardige en duurzame materialen. Zo gelegen dat er volop zonuren, rust en privacy is. Waar vindt u dat nu zo dicht bij het stadscentrum? Het antwoord op deze vraag is: vrijwel nergens. Een reden extra voor ons om deze woning als droomhuis te omschrijven.
Does moving without rebuilding also appeal to you? Ligtvoet Makelaardij now has a villa that you really say to you in the sale. On triple A location. Stylish and stately at the same time. Located in the not just called district 'The Gold Coast' in Eindhoven. Characteristic; the robust appearance together with a refined finish.

One of a kind
Sometimes there is such a unique house passing by where the 'dream house feeling' is directly present. We would like to present this house to you. A sturdy villa built with care and attention to detail. Located at the park in Eindhoven South on the Felix Timmermanslaan. A wide quiet avenue in Stratum district, in the district of The Gold Coast.

Location
The ideal place! The house is in a quiet location but within walking / cycling distance of the city center of Eindhoven. Exactly opposite the extensive recreation park Genneper Parks, with schools, marketplaces, sports facilities, the city and highways at very close (walking) distance.

Appearance
The villa has a base of neutral gray stucco and concrete with brown wooden doors and frames, which provide the warmth. The materials are not chosen for nothing. They provide the timeless, tough look and also give a nod to an industrial look. On the other hand, you can see that the architect, Joep Hertroijs, has succeeded in directly touching the elegant, classic feeling.

Are you watching?
From the Felix Timmermanslaan you drive through the wide electric gate and park in the driveway. Or you can drive through the double garage. This gives direct access to a utility room. Visit is of course allowed to ring the bell and enters through the main entrance. The landscaper has a high quality privacy oriented garden plan may realize. The house has an elevated location which makes the beautiful view of the park even better comes into its own. The hedge at the front provides optimal privacy and together with a solid fence around the house, you have a fully enclosed plot.

Entrance / entry
Stylish is the first word that comes up on entry. In the spacious hall you will find the cloakroom niche, the guest toilet, a built-in closet for the wine storage and the beautifully executed stairs to the first floor. We describe the entrance as an imposing high space, executed with modern materials and classic details. Like the colours, the high skirting boards and tiles in the toilet. The corridor connects the other rooms of the house.

Living room
The owner has used a lot of colors. This is visible in the living room. What a space! The many high windows around embrace the living room and provide plenty of natural light. A gas fireplace, wenge parquet floor and tightly plastered walls provide the warm and tasteful character in this room.

TV room
A typical feature of this house is the high ceiling that is carried through everywhere. This gives spaciousness and tranquility. Also in the particularly fine TV room. Of course free to decorate as a nursery or for other purposes such as library, office, etc. It is a separate room to close completely, both from the living room, the corridor and the kitchen. At the rear there is a beautiful view of the backyard through the double doors to reach.

Dining / living kitchen
Who doesn't want this? A lovely kitchen/dining room of approximately 38m² which is the central place in this house. The kitchen has several storage cupboards and drawers. The kitchen has built-in appliances, such as a refrigerator, oven, microwave and steam oven. In the island there is a sink with Quooker, an induction hob and dishwasher.
The cooking island with marble top offers enough space and is very functional. Adjacent to the kitchen there is a spacious dining room. This room is lockable from the kitchen through sliding doors. Double doors from the kitchen give access to the backyard.

Utility room
Through the kitchen you can reach the pantry. This room is equipped with a pantry and custom made wall units. This is also the connecting area to the garage, the driveway, the second toilet and the beautiful garden room.

Garden room
The garden room is surrounded by harmonica doors. It is an extra space that flows over to the garden. The room provides the right comfort so you can enjoy the weather a little longer. You can here: Regardless of the season, always sit outside, enjoy every ray of sunshine. No wind, no cold. Relax all year round, sheltered and out of the wind. Of course, this room can also be used for other purposes. For example, a music room, an office or an extra room for nanny or au-pair.

Garage
The garage is large and practical. Approximately 52m². There is room for storage of garden tools and of course the storage of several cars. It is a heated room with a man-sized attic and a tap with sink. The garage has an electric rolling door and at the back a wicket door.

First floor
The wide staircase gives access to the first floor which is equipped with barrier-free carpeting, underfloor heating and cooling. On this floor are two spacious bedrooms with bathroom and separate toilet. In addition, on this floor you will find the master bedroom.

Bedrooms
One of the bedrooms is located at the front of the house and the other overlooks the backyard. Both are characterised by high ceilings and are equipped with custom fitted wardrobes.
Walking further over the landing we see an adjoining laundry room next to the spacious bathroom with bath, shower and double washbasin, with plumbing for washing machine and dryer. Very useful are the custom made and built in cupboards with washing equipment at height.

Master bedroom
The master bedroom has an en-suite bathroom, a cloakroom, air conditioning and access to the balcony at the rear. The bathroom adjoining the bedroom is equipped with beautiful marble and luxurious plumbing. The cloakroom is separate space, large enough to store all your clothes and accessories. In terms of interior, it fits beautifully with the rest.

Second floor
A staircase leads from the landing to the second floor. Also here are two spacious bedrooms, which of course can also be used differently. Think of your own fitness / sports room. There are plenty of ideas and possibilities. On this floor is the technical room.

Backyard
Another unique selling point is the beautiful park-like garden. Spatial and fully balanced because it works with clear design, clean lines, high quality and sustainable materials. Located in such a way that there is plenty of sunshine, peace and privacy. Where do you find it so close to the city centre? The answer to this question is: almost nowhere. An extra reason for us to describe this house as a dream home.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Bouwjaar 2004 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park, aan rustige weg en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 388 m² Perceeloppervlakte 990 m² Gebouwgebonden buitenruimte 9 m² Overige inpandige ruimte 52 m² Inhoud 1645 m³ Aantal kamers 11 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Isolatie Volledig geïsoleerd Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel, vloerverwarming gedeeltelijk en gashaard C.V.-Ketel Remeha (Gasketel uit 2004, Eigendom) Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Achterom Ja Kwaliteit tuin Aangelegd onder architectuur Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Parkeergelegenheid Garage Inpandig en garage met carport, voor 2 auto's Voorzieningen Voorzien van verwarming, voorzien van elektra, voorzien van water, met vliering en met elektrische deur Isolatie Volledig geïsoleerd Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, op eigen terrein en op afgesloten terrein Parkeeroppervlakte 51 m² (890 bij 584) Totaal aantal garages 1 Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, TV kabel, Buitenzonwering, Airconditioning, Rookkanaal Kadastrale gegevens Gemeente Stratum Sectie C Perceelnummer 1064 Oppervlakte 990 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.