Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Dr Schaepmanlaan 24 in Eindhoven 5611 MK

Dr Schaepmanlaan 24

5611 MK Eindhoven
Vraagprijs € 1.495.000,- k.k.
Verkocht

Omschrijving

Aan één van de bekendste lanen van Eindhoven ligt deze vrijstaande villa, in Villapark ‘Den Elzent’. Deze woning heeft een multifunctionele ruimte op de begane grond, royale woonkamer met tuinkamer en een verzorgde tuin rondom. Tegenover de Stadsschouwburg, nabij het Stadswandelpark en op enkele fietsminuten van het Stadscentrum van Eindhoven.
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1956 Woonoppervlakte 291 m² Aantal kamers 6
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Aan één van de bekendste lanen van Eindhoven ligt deze vrijstaande villa, in Villapark ‘Den Elzent’. Deze woning heeft een multifunctionele ruimte op de begane grond, royale woonkamer met tuinkamer en een verzorgde tuin rondom. Tegenover de Stadsschouwburg, nabij het Stadswandelpark en op enkele fietsminuten van het Stadscentrum van Eindhoven.

Ligging:
Gelegen aan een brede laan op een toplocatie in Villapark Den Elzent. Het Parktheater, Stadswandelpark en Stadscentrum bevinden zich op slechts enkele minuten loopafstand.

Voortuin:
Via een dubbele openslaande, automatische poort bereikt u de oprit. De oprit biedt de mogelijkheid voor het parkeren van meerdere auto’s. De verzorgde voortuin is voorzien van gazon, de daarbij behorende groenborders en er is een verhoogde terras, grenzend aan de dubbele openslaande deuren. Hier kunt u in de middag en avond aangenaam van de zon genieten. Dit alles zorgt voor het complete plaatje en een fijne binnenkomst in deze stadsvilla.
?
Indeling:

Entree:
Geweldige en royale entree met een in het oog springend trappenhuis. In combinatie met de lichte afwerking op de muren en de vloer zorgt dit voor een ruimtelijk geheel als u deze villa binnenstapt. Vanuit hier heeft u toegang tot het toilet, de keuken en de woonkamer.

Toilet:
De toiletruimte is in stijl van het huis. De muren zijn afgewerkt met lichte lambrisering en er is een fonteintje.
?
Woonkamer:
De zeer riante woonkamer is speels van indeling en biedt u de gelegenheid om op verschillende plaatsen van deze kamer te genieten. Ook beschikt u hier over het comfort van vloerverwarming en een fijne gashaard in een authentieke schouw. Er is volop natuurlijk lichtinval door middel van de dubbele openslaande deuren aan de voorzijde, de erker aan de zijkant van de woning en meerdere raampartijen rondom.

Tuin-/ eetkamer:
Door middel van en-suite deuren is er een verbinding tussen de woonkamer en de tuin-/ eetkamer. Rondom de deuren zijn er op maat gemaakte (boeken)kasten aan beide zijden. Doordat deze kamer geheel van raampartijen / deuren is gemaakt en aan de achterzijde van het huis ligt, heeft u een geweldig zicht op de ‘groene’ achtertuin. Deze ruimte is voorzien van een eikenhouten vloer. De kamer staat in verbinding met de keuken door middel van een open doorgang en een doorkijkhaard op ooghoogte.
?
Woonkeuken:
De woonkeuken is in een rechte opstelling en biedt ruimschoots opbergruimte in de onderkasten/lades en de separate kastenwand. De SieMatic keuken beschikt over de alledaags gebruikte inbouwapparatuur.

Kelder:
De kelder van circa 12m2 is droog en manshoog. Een praktische ruimte te gebruiken als provisieruimte en wijnkelder.
?
Tussenportaal / bijkeuken:
Grenzend aan de keuken is een portaal met kleine pantry inclusief geïntegreerde koffiemachine. Eveneens is dit een verkeersruimte richting de oprit en de multifunctionele ruimte.

Multifunctionele ruimte:
De multifunctionele ruimte is heden in gebruik als werkkamer met bad- / wasruimte. De kamer is circa 18m2. Uiteraard kan deze ruimte ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Te denken valt aan een muziekkamer of extra kamer voor nanny of au-pair.
Via een schuifpui bereikt u de achtertuin.
De badkamer beschikt over een inloopdouche, wastafel inclusief meubel en bovendien is hier de aansluiting van het witgoed.

Achtertuin:
Een verzorgde tuin is in zijn geheel aangelegd rondom de woning. Deze ‘groene’ tuin biedt de juiste afwisseling met de bomen, struiken en bloemen. Op diverse plaatsen in de tuin kunt u van de zon én schaduw genieten, waaronder een fijn terras grenzend aan de tuinkamer. Er is veel privacy in de tuin door de hoge groene haag als afscheiding met de buren. Aan de zijkant van de woning treft u een langgerekte vijverpartij. In de avond wordt de tuin fraai verlicht door grondspots en ingebouwde tuinverlichting in de overstekken.
??
Eerste verdieping:

Overloop:
Via de fraaie trapopgang komt u op de overloop met Frans balkon. Door middel van dubbele openslaande deuren bereikt u het slaapvertrek die zich over de gehele eerste verdieping bevindt.

Master bedroom:
Centraal van deze ruimte kunt u naar het balkon, door middel van openslaande deuren.
Aan de linkerzijde gaat u naar de slaapkamer, aansluitend met een inloop kledingkamer, inclusief op maat gemaakte kasten (hang en leg).
Aan de rechterkant is de werkruimte met uitzicht op de straatzijde. Grenzend aan de werkkamer is de badkamer en-suite.
De badkamer beschikt over een toilet, twee wastafels, ligbad en riante inloopdouche met rainshower. De badkamer is afgewerkt met mozaïek tegelwerk en stucwerk.

Tweede verdieping:

Overloop:
Op de tweede verdieping treft u twee slaapkamers en een royale sauna voor meerdere personen.

Slaapkamer 2:
Deze slaapkamer is gelegen aan de achterzijde van de woning en is circa 11m2. De kamer is voorzien van vloerbedekking, een dakkapel en een wastafel. De inbouwkast verleent toegang tot een grote berging met de opstelling van de cv ketel.
?
Slaapkamer 3:
Derde slaapkamer van circa 11m2, gelegen aan de voorzijde van de woning, met een wastafel, een dakkapel, twee inbouwkasten (hang/ -en leggedeeltes) en vloerbedekking.
?
Bijzonderheden:
• Deze villa is gelegen op een eersteklas locatie, nabij het stadscentrum en het NS Station, tegenover de Stadsschouwburg, het Van Abbe Museum en het Stadswandelpark zijn op enkele minuten loopafstand.
• De buurt wordt als zeer rustig ervaren, terwijl u dichtbij alle faciliteiten woont.
• Een prachtig object dat een bezichtiging meer dan waard is!
• Zeer zonnige en privacy-biedende achtertuin.
• Alarminstallatie aanwezig.
• Siedle installatie met camera toezicht aanwezig.
• Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de kopende partij, binnen de afgesproken termijn na het tot stand komen van de koopovereenkomst, een waarborgsom (10 % van de koopsom) te storten bij de notaris. Het is de kopende partij ook toegestaan een bankgarantie te stellen bij een Nederlandse bankinstelling ter grootte van dit bedrag.
This detached villa is situated on one of the most famous avenues of Eindhoven, in Villapark 'Den Elzent'. This house has a multifunctional space on the ground floor, spacious living room with garden room and a well-kept garden around. Opposite the Stadsschouwburg, near the Stadswandelpark and a few minutes by bike from the city center of Eindhoven.

Location:
Located on a wide avenue in a prime location in Villapark Den Elzent. The Park Theatre, Stadswandelpark and City Centre are just a few minutes' walk away.

Front garden:
Through a double opening, automatic gate you reach the driveway. The driveway offers the possibility to park several cars. The well-kept front garden is equipped with lawn, the corresponding green borders and there is a raised terrace, adjacent to the double doors. Here you can enjoy the sun in the afternoon and evening. All this provides the complete picture and a nice entry into this city villa.
?
Classification:

Entrance:
Great and spacious entrance with an eye-catching staircase. In combination with the light finish on the walls and the floor, this makes for a spacious whole as you enter this villa. From here you have access to the toilet, the kitchen and the living room.

Toilet:
The toilet is in the style of the house. The walls are finished with light paneling and there is a sink.
?
Living room:
The very spacious living room has a playful layout and offers you the opportunity to enjoy this room in different places. You also have the comfort of underfloor heating and a fine gas fireplace in an authentic fireplace. There is plenty of natural light through the double doors at the front, the bay window at the side of the house and several windows around.

Garden / dining room:
Through en-suite doors there is a connection between the living room and the garden / dining room. Around the doors there are custom-made (book) cabinets on both sides. Because this room is made entirely of windows / doors and is located at the rear of the house, you have a great view of the 'green' backyard. This room has an oak floor. The room is connected to the kitchen through an open passage and a fireplace at eye level.
?
Kitchen:
The kitchen is in a straight line and offers ample storage space in the lower cabinets / drawers and separate closets. The SieMatic kitchen has the everyday appliances.

Cellar:
The basement of approximately 12m2 is dry and man-sized. A practical room to use as a storage room and wine cellar.
?
Middle portal / utility room:
Adjacent to the kitchen is a portal with small pantry including integrated coffee machine. Also, this is a traffic area towards the driveway and the multifunctional area.

Multifunctional space:
The multifunctional room is now used as a study with bath / laundry room. The room is approximately 18m2. Of course, this space can also be used for other purposes. Think of a music room or extra room for nanny or au-pair.
Through a sliding door you reach the backyard.
The bathroom has a walk-in shower, sink including furniture and also here is the connection of the white goods.

Backyard:
A well-kept garden is laid out in its entirety around the house. This 'green' garden offers the right alternation with the trees, shrubs and flowers. In several places in the garden you can enjoy the sun and shade, including a nice terrace adjacent to the garden room. There is a lot of privacy in the garden by the high green hedge as a separation with the neighbors. On the side of the house you will find an elongated pond. In the evening, the garden is beautifully lit by ground spots and built-in garden lighting in the overhangs.
??
First floor:

Landing:
The beautiful staircase leads to the landing with French balcony. Through double doors you reach the bedroom which is located throughout the first floor.

Master bedroom:
Central to this room you can go to the balcony, through double doors.
On the left you go to the bedroom, followed by a walk-in dressing room, including custom cabinets (hang and lay).
On the right is the workspace overlooking the street. Adjacent to the study is the bathroom en-suite.
The bathroom has a toilet, two sinks, bath and spacious walk-in shower with rain shower. The bathroom is finished with mosaic tiles and stucco.

Second floor:

Landing:
On the second floor you will find two bedrooms and a spacious sauna for several people.

Bedroom 2:
This bedroom is located at the rear of the house and is approximately 11m2. The room is carpeted, a dormer and a sink. The cupboard gives access to a large storage room with the arrangement of the central heating system.

Bedroom 3:
Third bedroom of approximately 11m2, located at the front of the house, with a sink, a dormer window, two fitted wardrobes (hanging / and shelves) and carpet.
?
Particulars:
- This villa is located in a prime location, near the city center and the railway station, opposite the Stadsschouwburg, the Van Abbe Museum and the Stadswandelpark are a few minutes walk away.
- The neighborhood is experienced as very quiet, while you live close to all facilities.
- A beautiful object that is more than worth a visit!
- Very sunny and privacy-providing backyard.
- Alarm system available.
- Siedle system with camera surveillance available.
- As security for the fulfilment of the obligations, the buying party must, within the agreed period after the conclusion of the purchase agreement, a deposit (10% of the purchase price) to be deposited with the notary. The purchasing party is also permitted to provide a bank guarantee at a Dutch bank of the same amount.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 1.495.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Normaal Bouwjaar 1956 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum, in woonwijk, vrij uitzicht en in bosrijke omgeving Indeling Woonoppervlakte 291 m² Perceeloppervlakte 695 m² Gebouwgebonden buitenruimte 9 m² Overige inpandige ruimte 12 m² Externe bergruimte 17 m² Inhoud 1082 m³ Aantal kamers 6 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Isolatie Vloerisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel en gashaard C.V.-Ketel Gasketel, Eigendom Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Achterom Ja Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en op eigen terrein Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Alarminstallatie, Rolluiken, TV kabel, Rookkanaal, Schuifpui, Frans balkon, Sauna Kadastrale gegevens Gemeente Stratum Sectie C Perceelnummer 1214 Oppervlakte 695 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.